بیوپسی و اینترونشنال

بیوپسی ( نمونه برداری ) از تمامی ارگان های بدن به جز مغز شامل كبد، پانكراس ، كلیه ها، پاراآئورت، ریه ها، مدیاستن، ضایعات فقرات و ضایعات اندام ها. لازم به ذكر است ct فلوروسكوپی باعث افزایش 20 درصدی دقت نمونه برداری ها میباشد.

درناژ آبسه ها،تخلیه كیست هیداتیكو درناژاكسترنال صفراوی

تزریق كورتون در ریشه های عصبی PRT و Facet Block برای كمك به بیمارانی كه از درد های مزمن كمری رنج میبرند و به درمان های معمولی و رایج پاسخ نداده اند.

ورتبروپلاستی . كیفوپلاستی مهره های درگیر كه در اثر پروسه استئوپروز (پوكی استخوان) همانژیوما یا تومور های مهره ای كه ایجاد شكستگی در ناحیح نموده اند و ...

لازم به ذكر است كلیه اقدامات فوق توسط پروفسور حسن قناعتی و تیم متخصصین همراهشان و با حضور پزشكان بیهوشی انجام میشود.

خدمات ماوره ای در زمینه رادیولوژی تهاجمی زیر نظر پروفسور قناعتی در مركز تصویربرداری پزشكی تهران در اختیار كلیه همكاران و بیماران ارجمند میباشد كه شامل:

استن گذاری صفراوی از راه پوست

درمان آنوریسم های آئورت شكمی

اقدامات نروواسكولار شامل درمان آندوواسكولار آنوریسم هاAVM های مغزی آنژیوپلاستی عروق كاروتید و ورتبرال و CCF های مغزی

بیوژسی كبد از راه وربد جوگولار

درمان آندواسكولار فیبروم رحمی

TIPS

آمبولیزیشن ورید های پورتال و كمو آمبوللیزاسیون

RF Ablation تومور ها

سمنتوپلاستی متاستاز های استخوانی

لیزر درمانی واریس اندام تحتانی 

IVC فیلتر

استنت گذاری عروق شامل شریان های كلیوی اندام ایلیاك

و سایر مشاوره های Imaging

 

به منظور ارائه آمادگی های لازم و تشكیل پرونده و انجام آزمایشات قبل از انجام نمونه برداری خواهشمند است به صورت حضوری جهت اخذ نوبت مراجعه فرمائید.

1مجموع 14 محصول
1مجموع 14 محصول
ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :